GENEBA
news releases


08
Jan.
2015

Geneba completes rights issue raising fresh capital for extension of portfolio and strengthening financial position

GENEBA VOLTOOIT CLAIMEMISSIE EN VERKRIJGT NIEUW KAPITAAL VOOR UITBREIDING VAN DE PORTEFEUILLE EN VERSTERKING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

 

Amsterdam, 8 januari 2015 – Geneba Properties N.V. (“Geneba”) meldt vandaag dat de claimemissie die op 3 december 2014 is aangekondigd, succesvol is afgerond. Hiermee heeft Geneba haar vermogen bijna verdrievoudigd en verkrijgt het tot maximaal € 206 miljoen aan nieuw kapitaal.

 

Zoals toegelicht tijdens Geneba’s Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 december 2014, kan Geneba met de afronding van de claimemissie haar vermogen met maximaal € 206 miljoen vergroten tot ongeveer € 300 miljoen (gebaseerd op de laatst gepubliceerde cijfers per 30 juni 2014), waarmee Geneba goed is gepositioneerd om haar strategie uit te voeren en een sterke Europese vastgoed onderneming te worden.

 

“De voltooiing van de claimemissie markeert het begin van een nieuwe periode. Gedurende de eerste maanden als nieuw opgerichte onderneming, hebben we voorbereidingen getroffen om onze strategie te kunnen implementeren. We hebben nu onze financiële positie significant versterkt door onze Loan-to-Value (LTV) verhouding terug te brengen van ongeveer 77% tot 70% en het kapitaal beschikbaar voor nieuwe acquisities te vergroten. Dankzij de investering van Catalyst en de andere participerende aandeelhouders hebben we nu een sterke basis en meer dan voldoende ruimte gecreëerd voor nieuwe investeringen, waarmee de belangen van al onze investeerders beter beschermd worden. We kijken er naar uit een goed gediversifieerde portefeuille met solide vastgoed op te bouwen, die een stabiel rendement voor al onze aandeelhouders moet opleveren,” aldus Wulf Meinel, CEO van Geneba.

 

De claimemissie werd aangeboden aan alle bestaande aandeelhouders tegen gelijke condities. Per 2 bestaande aandelen werden 5 nieuwe aandelen uitgegeven tegen een korting van 12% ten opzichte van de intrinsieke vermogenswaarde per aandeel per 30 juni 2014. Een eerste tranche van 31.170.375 nieuwe gewone aandelen is afgelopen dinsdag uitgegeven, waarmee in totaal nu 60.929.471 gewone aandelen Geneba uitstaan. Hierdoor is het totale vermogen van Geneba met € 87 miljoen toegenomen.

 

Door het volledig uitoefenen van haar rechten onder de claimemissie is het belang van Catalyst RE Coöperatief U.A. ("Catalyst Coop") nu toegenomen van 42% naar 71%. Conform het prospectus van de claimemissie, dat door Geneba op 3 december 2014 beschikbaar is gesteld, heeft Catalyst Coop zich gecommitteerd alle of een deel van de overgebleven 43.227.365 gewone aandelen op te nemen die worden uitgegeven indien Geneba zich in 2015 aan nieuwe investeringsmogelijkheden in vastgoed committeert. Als alle nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven, heeft Catalyst Coop additioneel kapitaal geïnvesteerd en haar belang in de onderneming daarmee doen toenemen tot 83%.

 

Over Geneba

Geneba Properties N.V. is een Europese commerciële vastgoedonderneming, opgericht in 2013 en gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf beheert een vastgoedportfolio dat bestaat uit commercieel vastgoed dat is verhuurd voor de lange termijn in Duitsland, Nederland en de drie Baltische staten. De nadruk van Geneba’s investeringen ligt op commerciële vastgoedobjecten die voor de huurders dienen als operationele basis. De belangrijkste activiteiten zijn logistieke en licht industriële gebouwen alsmede kantoorgebouwen in Duitsland, Nederland, en Scandinavië. Geneba’s aandelen worden verhandeld op NPEX. Geneba valt onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).


< back