GENEBA
news releases


18
Dec.
2014

WIBO VAN OMMEREN APPOINTED AS CFRO OF GENEBA PROPERTIES

BAVA van Geneba keurt alle agendapunten goed

 

Amsterdam - Aandeelhouders van de Europese commerciële vastgoedonderneming Geneba Properties N.V. (“Geneba”), hebben vandaag tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”), de heer Wibo van Ommeren benoemd als Chief Financial and Risk Officer en als lid van de Directie van Geneba.

 

De heer Wibo H.E. van Ommeren (1972) heeft ervaring als register accountant. Hij was partner bij Deloitte Accountants en daarvoor heeft hij verschillende functies bekleed als accountant bij Arthur Andersen en Deloitte in Rotterdam, Parijs en Amsterdam. De AFM heeft de benoeming van de heer Van Ommeren goedgekeurd na het gebruikelijke bekwaamheids- en integriteitsonderzoek waar het tot verplicht is volgens de Wet op het financieel toezicht en de gedelegeerde regels.

 

Daarbij heeft de BAVA vandaag de volgende voorstellen aangenomen:

  • Toestemming voor de Directie om Geneba aandelen, gehouden door Geneba, tot een maximum van 783.543 aandelen in te trekken, vanaf vandaag tot 30 april 2015
  • Toestemming voor de Directie om Geneba aandelen, gehouden door Geneba, tot een maximum van 3.775.299 aandelen in te trekken, vanaf vandaag tot 30 april 2015.
  • Het aftreden van de heer Martien van Deursen als lid van de Directie van Geneba inclusief volledige vrijwaring en ontheffing van aansprakelijkheid voor de uitvoering van zijn functie in de Directie tot en met 18 december 2014, voor zover zijn taakuitoefening blijkt uit de financiële resultaten of op andere wijze bekend is gemaakt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • Voorgestelde beloning van de leden van de Raad van Commissarissen
  • Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant van Geneba over het boekjaar 2014

 

Over Geneba

Geneba Properties N.V. is een Europese commerciële vastgoedonderneming, opgericht in 2013 en gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf beheert een vastgoedportfolio dat bestaat uit commercieel vastgoed dat is verhuurd voor de lange termijn in Duitsland, Nederland en de drie Baltische staten.


De nadruk van Geneba’s investeringen ligt op commerciële vastgoedobjecten die voor de huurders dienen als operationele basis. De belangrijkste activiteiten zijn logistieke en licht industriële gebouwen alsmede kantorengebouwen in Duitsland, Nederland, en Scandinavië. Geneba’s aandelen worden verhandeld op NPEX. Geneba valt onder het toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.

 


< back