GENEBA
news releases


18
Dec.
2014

GENEBA PROPERTIES SET FOR GROWTH IN NORTHERN EUROPE

Claimemissie van €207 miljoen voor versterking van balans en strategische groei

 

 

Amsterdam - Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) van vandaag, presenteerde de Directie van het Europese commerciële vastgoedbedrijf Geneba Properties N.V. (“Geneba”) de groeistrategie aan haar aandeelhouders. De kern van deze strategie is om het portfolio te verbeteren en de omvang te laten groeien, om een gediversifieerd en omvangrijk portfolio te bouwen die bestaat uit logistiek en licht industrieel vastgoed in Noord-Europa. Om deze strategie uit te voeren biedt het bedrijf nieuwe aandelen aan  met een claimemissie tot €207 miljoen.

 

Tijdens de BAVA keek CEO Wulf Meinel terug op de start van Geneba en de herwaarderingen die volgden. Daarnaast lichtte hij de asset management activiteiten toe. In het licht van de huidige samenstelling van het vastgoedportfolio en de marktkansen, hebben de Directie en de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat het verbeteren en uitbreiden van het portfolio de meest haalbare strategische optie voor het bedrijf is. Dit zal helpen een meer gediversifieerd omvangrijk portfolio te creëren. De investering zal worden gericht op logistieke en licht industriële panden in Duitsland, Nederland en Scandinavië. Het bedrijf gelooft dat deze strategie het beste resultaat levert voor de aandeelhouders, huurders en kredietverstrekkers. In lijn met de originele strategie streeft het bedrijf ernaar om een solide vastgoedbedrijf te worden voor de lange termijn voor investeerders, huurders en kredietverstrekkers.

 

Groeistrategie
De strategie van het bedrijf is om een specialisatie te ontwikkelen in investeringen in commercieel onroerend vastgoed – logistieke en licht industriële gebouwen - die de belangrijkste industrieën van de Nederlandse, Duitse en Scandinavische economieën, zoals de auto- en andere maak-, high-tech-, energie-, pharma-, bouwkundige en logistieke industrieën dienen. De Directie is ervan overtuigd dat de onderliggende economische fundamenten in deze drie regio’s gezond en stabiel zijn. Naast de kwaliteit van het vastgoed, zal de Directie de contractzekerheid van haar huurders, de deugdelijkheid van hun onderliggende bedrijfsactiviteiten en het perspectief dat zij bieden zorgvuldig analyseren. Het doel is om het huurdersbestand te diversifiëren door te investeren in zakelijk onroerend goed, dat aandeelhouders de mogelijkheid geeft om te profiteren van de financiële deugdelijkheid van het huurdersbestand, de diversiteit van het portfolio en Geneba’s proactieve asset management capaciteiten.

 

Claimemissie

Om de strategie te kunnen uitvoeren, heeft het bedrijf besloten om met een claimemissie 74,397,740 nieuwe aandelen uit te geven tegen een uitgifte prijs van €2.78 per aandeel, op basis van de voorwaarden zoals omschreven in de door de AFM goedgekeurde claimemissie prospectus van 2 december 2014. De uitgifteprijs is gebaseerd op de nettovermogenswaarde per aandeel (€3.16 per aandeel) zoals gepubliceerd in de eerste tussentijdse financiële resultaten van 30 juni 2014. De uitgifte prijs vertegenwoordigt een korting van 12% ten opzichte van deze waardering. Catalyst RE Coöperatief U.A. ("Catalyst Coop"), met ongeveer 42% de grootste aandeelhouder van Geneba, heeft zich gecommiteerd haar rechten in relatie tot de claimemissie uit te oefenen (onder dezelfde voorwaarden als alle andere aandeelhouders) en haar verplichtingen vooraf te financieren om een succesvolle claimemissie te verzorgen. Daarnaast heeft Catalyst Coop de claimemissie volledig onderschreven, onder bepaalde voorwaarden. De claimemissie zal gebruikt worden om de financiële positie te versterken door uitstaande schulden af te betalen, waardoor de Loan-to-Value wordt verminderd. Het resterende bedrag zal gebruikt worden voor investerings mogelijkheden.


Over Geneba

Geneba Properties N.V. is een Europese commerciële vastgoedonderneming, opgericht in 2013 en gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf beheert een vastgoedportfolio dat bestaat uit commercieel vastgoed dat is verhuurd voor de lange termijn in Duitsland, Nederland en de drie Baltische staten.

 

De nadruk van Geneba’s investeringen ligt op commerciële vastgoedobjecten die voor de huurders dienen als operationele basis. De belangrijkste activiteiten zijn logistieke en licht industriële gebouwen alsmede kantorengebouwen in Duitsland, Nederland, en Scandinavië. Geneba’s aandelen worden verhandeld op NPEX. Geneba valt onder het toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

DISCLAIMER

GENEBA HEEFT EEN CLAIMEMISSIE PROSPECTUS ALGEMEEN VERKRIJGBAAR GESTELD IN NEDERLAND, WELKE IS GOEDGEKEURD DOOR DE AUTHORITEIT FINANCIËLE MARKTEN. DIT PERSBERICHT BETREFT GEEN AANBIEDING AAN HET PUBLIEK VAN AANDELEN EN HET PROSPECTUS BETREFT EEN AANBIEDING AAN HET PUBLIEK VAN AANDELEN ALLEEN IN DIE JURISDICTIES WAAR DEZE IN OVEREENSTEMMING MET WET- EN REGELGEVING MOGEN WORDEN AANGEBODEN EN DAARIN MAG VERKOOP ALLEEN GESCHIEDEN DOOR PERSONEN DIE HET IS TOEGESTAAN ZULKE EFFECTEN TE VERKOPEN.

 

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE, DE RECHTEN NOCH DE AANGEBODEN AANDELEN ZIJN GEREGISTREERD ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEAMENDEERD (DE "U.S. SECURITIES ACT") EN ZIJ ZULLEN NIET WORDEN GEREGISTREERD BIJ EEN TOEZICHTHOUDER DIE BEVOEGD IS MET BETREKKING TOT EFFECTEN IN WELKE STAAT OF ANDERE JURISDICTIE VAN DE VERENIGDE STATEN DAN OOK. DE RECHTEN NOCH DE AANGEBODEN AANDELEN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF ENIG GEBIED OF BEZIT DAARVAN, OF AAN EEN U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE U.S. SECURITIES ACT) ZONDER REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE U.S. SECURITIES ACT.

 

VOOR VERDERE INFORMATIE OVER DE CLAIMEMISSIE WORDT VERWEZEN NAAR HET PROSPECTUS, WELKE ALGEMEEN VERKRIJGBAAR IS VIA WWW.GENEBA.COM EN WWW.NPEX.NL. BELEGGERS KUNNEN OOK GRATIS EEN PAPIEREN VERSIE VAN HET PROSPECTUS VERKRIJGEN DOOR EEN VERZOEK HIERTOE IN TE DIENEN VIA IR@GENEBA.COM. VOORDAT EEN BESLISSING WORDT GENOMEN OVER HET AL DAN NIET UITOEFENEN VAN UW RECHTEN, DIENT HET GEHELE PROSPECTUS TE WORDEN GELEZEN VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE AANBIEDING, EN MOET EEN INVESTERINGSBESLISSING ALLEEN WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN HET GEHELE PROSPECTUS.

 

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.

 


< back