GENEBA
news releases


03
Dec.
2014

GENEBA PROPERTIES ANNOUNCES RIGHTS ISSUE OF €207 MILLION

Amsterdam, 3 december 2014 – Geneba Properties N.V. (“Geneba”), de Europese commerciële vastgoedonderneming kondigt vandaag een claimemissie aan (de “Claimemissie”). Geneba biedt 74.397.740 nieuwe gewone aandelen aan tegen een uitgifteprijs van EUR 2,78 per aandeel. De uitgifteprijs is gebaseerd op de nettovermogenswaarde per aandeel zoals vermeld in de eerste door accountants beoordeelde tussentijdse resultaten per 30 juni 2014 en aangepast voor de in te trekken aandelen (EUR 3,16 per aandeel). De uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 12% op deze waardering. De opbrengst van de Claimemissie, maximaal € 206,8 miljoen, zal worden gebruikt om de balans te versterken en om verder te investeren in de groei van het bedrijf.

 

De Claimemissie prospectus (de “Prospectus”) is goedgekeurd door de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”) op grond van de Wet op het financieel toezicht.

 

De Claimemissie is beschikbaar onder de voorwaarden genoemd in het Prospectus voor alle Geneba aandeelhouders die (i) aandeelhouder zijn op de vaststellingsdatum op 3 december 2014 en (ii) een In Aanmerking Komend Persoon zijn (zoals beschreven in de Prospectus). De verkregen rechten om nieuwe aandelen te verwerven kunnen niet worden verhandeld. Geneba biedt 5 nieuwe aandelen voor iedere 2 aandelen die gehouden worden. De periode gedurende welke rechten om aandelen te verwerven mogen worden uitgeoefend start op 9 december 2014 en sluit op 31 december 2014. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 18 december 2014 plaatsvindt, zal Geneba de details en het doel van de Claimemissie toelichten.

 

Details over de Claimemissie zijn gepubliceerd in het Prospectus, dat vanaf vandaag beschikbaar is viawww.geneba.com of www.npex.nl. Beleggers kunnen tevens kosteloos een papieren exemplaar van het Prospectus opvragen via ir@geneba.com. Voordat een investeringsbeslissing wordt genomen, dient het volledige Prospectus te worden gelezen om een volledig overzicht te verkrijgen van de Claimemissie en beleggers dienen hun beslissing uitsluitend te baseren op de Prospectus in zijn geheel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENEBA HEEFT EEN CLAIMEMISSIE PROSPECTUS ALGEMEEN VERKRIJGBAAR GESTELD IN NEDERLAND. HET PROSPECTUS BETREFT EEN AANBIEDING AAN HET PUBLIEK VAN AANDELEN ALLEEN IN DIE JURISDICTIES WAAR DEZE IN OVEREENSTEMMING MET WET- EN REGELGEVING MOGEN WORDEN AANGEBODEN EN DAARIN MAG VERKOOP ALLEEN GESCHIEDEN DOOR PERSONEN DIE HET IS TOEGESTAAN ZULKE EFFECTEN TE VERKOPEN.

 

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE, DE RECHTEN NOCH DE AANGEBODEN AANDELEN ZIJN GEREGISTREERD ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEAMENDEERD (DE "U.S. SECURITIES ACT") EN ZIJ ZULLEN NIET WORDEN GEREGISTREERD BIJ EEN TOEZICHTHOUDER DIE BEVOEGD IS MET BETREKKING TOT EFFECTEN IN WELKE STAAT OF ANDERE JURISDICTIE VAN DE VERENIGDE STATEN DAN OOK. DE RECHTEN NOCH DE AANGEBODEN AANDELEN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF ENIG GEBIED OF BEZIT DAARVAN, OF AAN EEN U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE U.S. SECURITIES ACT) ZONDER REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE U.S. SECURITIES ACT.

 

Over Geneba

Geneba Properties N.V. is een Europese commerciële vastgoedonderneming, opgericht in 2013 en gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf beheert een vastgoedportfolio dat bestaat uit commercieel vastgoed dat is verhuurd voor de lange termijn in Duitsland, Nederland en de drie Baltische staten.

 

De nadruk van Geneba’s investeringen ligt op commerciële vastgoedobjecten die voor de huurders dienen als operationele basis. De belangrijkste activiteiten zijn logistieke en licht industriële gebouwen alsmede kantorengebouwen in Duitsland, Nederland, en Scandinavië. Geneba’s aandelen worden verhandeld op NPEX. Geneba valt onder het toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.

 

De voorwaarden van de Claimemissie zijn gepubliceerd in het Prospectus dat u hier vindt.


< back